Resurssiviisas taitoverkko

Resurssiviisas taitoverkko -hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitosyhteistyössä uudenlaista innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa, joka luo mahdollisuuksia arktiselle liiketoiminnalle kasvaa ja kehittyä. Toiminnan kantavana ajatuksena on elinkeinolähtöisen perinteisen osaamisen hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen edistämisessä.

Hankkeen aikana toteutuu uudenlaista yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Lapin yliopiston teollisen muotoilun, Koulutus- ja kehittämispalveluiden sekä yrittäjien välille. Hankkeessa toteutetaan soveltavan tutkimuksen ja muotoilun keinoin yhteistoiminnan pilotointeja, jotka liittyvät talvikalastukseen sekä mobiilitekniikkareen kehittämiseen. Nämä pilotoinnin kohteena olevat alat tarvitsevat uutta teknologiaa ja siihen liittyvää tietoa sekä osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä. Kehittämistoimintana hankkeen aikana muotoutuu resurssiviisas taitoverkko, jonka kautta yritykset pääsevät kehittymään ja soveltamaan eri oppilaitosten ydinosaamista ja tietopohjaa.

Kesto 06/2023 – 05/2025      Kokonaisbudjetti 430.344 €      EU-rahoitus 344.276 €

PERINTEINEN TALVIKALASTUS -PILOTTI

Pilotissa modernisoidaan perinteisen talvikalastuksen keinoja ja kalastusvälineitä. Kehittämisen ytimessä on resurssien viisas hyödyntäminen ja niiden saanti esim. välineiden paikan päällä tapahtuva korjaus. Kehittämisessä osallistetaan alueen toimijoita ja elinkeinoharjoittajia.

MOBIILITEKNIIKKAREKI -PILOTTI

Perinteinen poronhoito modernisoiduilla tekniikoilla. Nykyisin, erityisesti poronhoidon parissa, tekniikka ja teknologia ovat vahvana osana elinkeinon harjoittamista. Teknisen osaamisen yhdistäminen perinteiseen tietoon ja taitoon pohjautuvaan osaamiseen, luo uudenlaista työskentelymalleja.